Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій 18.10.2004
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 22/22/1/04
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Дежавнв комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Хмельницьке територiальне управлiння
Кількість простих іменних акцій (штук) 19319464
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій Документарна
Номінальна вартість акції (грн.) 0.25
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екоiнвест" м.Київ
Код за ЄДРПОУ реєстратора 20018841
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора АА558058
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/в
Код за ЄДРПОУ зберігача д/в
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/в
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/в
Код за ЄДРПОУ депозитарія д/в
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/в
Основні відомості про додатково випущені цінні папери
 
Дата реєстрації випуску акцій 17.11.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 7/22/1/05
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних перепiв та фондового ринку Хмельницьке територiальне управлiння
Кількість простих іменних акцій (штук) 23319464
Кількість простих акцій на пред‘явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Кількість привілейованих акцій на пред‘явника (штук) 0
Форма випуску акцій Документарна
Номінальна вартість акції (грн.) 0.25
Кількість акцій, що належать державі (штук) 0
Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів ЗАТ Товариство з обмеженою вiдповiдальнстю "Екоiнвест", м.Київ
Код за ЄДРПОУ реєстратора 20018841
Номер ліцензії (дозволу) реєстратора АА558058
Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/д
Код за ЄДРПОУ зберігача 0
Номер ліцензії (дозволу) зберігача д/н
Найменування депозитарія цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ д/н
Код за ЄДРПОУ депозитарія 0
Номер ліцензії (дозволу) депозитарія д/н