Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
код за ЄДРПОУ 00293522
2006 рік, на кінець року


Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ*
 

з/п
Посада Прізвище, ім’я, по батькові** Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки***
8 Член Ревiзiйної комiсiї Представник ТОВ "Мiжнародний Економiчний комiтет" 0 д/в Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1 Голова правлiння Видойник Галина Iванiвна 35 ВАТ "Бережнянський склозавод", Голова правлiння Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2 Член правлiння (перший заступник голови правлiння) Лiскова Раїса Iванiвна 18 "Славутський склозавод", Iнженер-аналiтик Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає.
3 Член правлiння Ополонець Ольга Iванiвна 11 "Славутський склозавод", Головний бухгалтер Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4 Голова Спостережної ради Гончарук Любомир Михайлович 8 Корпорацiя "Укрбудматерiали", Заступник Голови Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
5 Член Спостережної ради Мельничук Тетяна Ярословiвна 10 Торговий дiм "Укрфлоат", Директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
6 Член Спостережної ради Представник ТОВ "Євразiя Трейдiнг" 0 д/в Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
7 Голова Ревiзiйної комiсiї Якуб'як Роман Ярославович 5 ТОВ "Будкерам", Генеральний директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
9 Головний бухгалтер Ковтун Лiна Леонтiївна 15 ВАТ "Славутсько-Полянська паперова фабрика", головний бухгалтер Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.