Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Титульний аркуш звіту

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми звіту:Голова правлiння       Видойник Галина Iванiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 2007-09-26 00:00:00  Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові Видойник Галина Iванiвна
Міжміський код, телефон, факс (03842) 22990, 26335
E-mail д/в

Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ)
 

Звітний період: 2006 Рік

Повне найменування ЗАТ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Звіт зареєстровано за номером   Дата реєстрації звіту