Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ"ТД"Укрбудматерiали" 30930784 01135 Україна 32000 Київ м.Київ Пестеля,9 21.5362
ЗАТ"Стекман сiк'юрiтiс" 25283464 03035 Україна 32000 Київ м.Київ Урицького,45 0.0536
АТIК"Євроiнвест" 2375468 31018 Україна 63000 Харкiв м.Харкiв О.Яроша,18/а 0.0056
ВАТ"Об'єднаний комерцiйний банк" 20685262 95000 Україна 01000 Сiмферополь м.Сiмферополь Карла ЛIбкнехта,5 1.86
ПАТ"Перший Український мiжнародний банк" 14282829 83001 Україна 14000 Донецьк м.Донецьк Унiверситетська,2/а 0.0279
ПАТ"Український бiзнес банк" 1 04107 Україна 32000 Київ м.Київ 1 0.0401
ПАТ"Банк"Клiринговий дiм" 1 1 Україна 32000 Київ м.Київ 1 0.0166
ПАТ"Банк"Контракт" 1 1 Україна 32000 Київський м.Київ 1 1.0721
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи всього 142 д/н д/н 01.01.1970 д/н 75.34
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.