Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада голова Товариства
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мигович Iрина Станiславiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1969
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Бережанський склозавод", виконавчий директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, 3
9)Опис Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства.Винагороду за виконання даних повноважень одержує.Iнших посад не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевчук Галина Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Славутське АТП 16845
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2019, 3
9)Опис Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства.Винагороду за виконання даних повноважень одержує.Iнших посад не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погаєв Олександр Костянтинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 0
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора Департаменту корпорацiї"Укрбудматерiали"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.07.2015, 3
9)Опис Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства.Винагороду за виконання даних повноважень одержує.Iнших посад не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терещенко Артур Станiславович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ"ТЕККА-ПЛЮС"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.07.2015, 3
9)Опис Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства.Винагороду за виконання даних повноважень одержує.Iнших посад не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Денис Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1977
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор департаменту корпорацiї "Укрбудматерiали"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.07.2015, 3
9)Опис Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства.Винагороду за виконання даних повноважень одержує.Iнших посад не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дмитрiв Наталя Йосипiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/нд/н д/н
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор"ТД"Укрбудматерiали"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.07.2015, 3
9)Опис Повноваження та обов'язки згiдно Статуту Товариства.Винагороду за виконання даних повноважень одержує.Iнших посад не обiймає.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.