Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.11.2005 7/22/1/05 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР України UA 2201231006 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 0.25 23319464 5829866 0
Опис l/y
 
16.05.2011 19/22/1/11 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР України UA 4000121222 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 23319464 5829866 100
Опис д/н