Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акцiонерне товариство "Стекман сiк'юрiтiс"(Україна) 25283464 03035 80000 Київський Київ Урицького,45 0.053603
АТ IК "Євроiнвест"(Україна) 2375468 31018 63000 Харкiвський О.Яроша 18.а 0.005557
Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк"(Україна) 20685262 95000 01000 Сiмферопольський К.Лiбкнехта 5 1.862997
Публiчне акцiонерне товариство"Банк"Клiринговий Дiм" 300384 1 Україна 80000 Київ Київ 1 0.016642
Публiчне акцiонерне товариство"Перший Український Мiжнародний банк" 300517 1 80000 Київ Київ 1 0.027942
Публiчне акцiонерне товариство"Український бiзнес-банк" 300400 1 80000 Київ Київ 1 0.040099
Публiчне акцiонерне товариствоАйбокс Банк" 301192 1 80000 Київ Київ 1 1.072065
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзична особа всього 142 д/н д/н 01.01.1970 д/н 96.92109
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.