Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2020 20:15:01
Дата здійснення дії: 25.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Код за ЄДРПОУ:  00293522
Текст повідомлення: 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1.Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Славутський склозавод»; 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство; 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293522; 

1.4. Місцезнаходження емітента: 30000, Хмельницька обл.,,м.Славута,вул..Острозька,68

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03842) 70333 

1.6. Електронна поштова адреса емітента:slavutasklo@ukr.net 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.00293522.smida.gov.ua 

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

2.Текст повідомлення 

Дата прийняття рішення: 25.03.2020р.

На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента( протокол №1 від 25.03.2020р.)

1. Рішення про припинення повноважень  прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р.     Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових  загальних зборів акціонерів від 25.03.2020р. Посадова особа Погаєв Олександр Костянтинович, який займав посаду Голова Наглядової ради , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

2. Рішення про припинення повноважень  прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р.  Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових  загальних зборів акціонерів від 25.03.2020р. Посадова особа Сальник Валерій Григорович , який займав посаду Член  Наглядової ради , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5.000003 %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 291493.50   грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

3. Рішення про припинення повноважень  прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових  загальних зборів акціонерів від 25.03.2020р. Посадова особа Гончарук Любомир Михайлович який займав посаду Член  Наглядової ради , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5.000003  %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 291493.50  грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -3 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

4. Рішення про припинення повноважень  прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р.     Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових  загальних зборів акціонерів від 25.03.2020р. Посадова особа Безух Анатолій Вікторович , яка займала посаду Голова Ревізійної комісії , припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 49.845691%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2905937.00  грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

5. Рішення про припинення повноважень  прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р.  Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових  загальних зборів акціонерів від 25.03.2020р. Посадова особа Якуб’як Роман Ярославович, який займав посаду Член Ревізійної комісії , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.009648%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 562.50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

6. Рішення про припинення повноважень  прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» від 25.03.2020р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових  загальних зборів акціонерів від 25.03.2020р. Посадова особа Лобоха Віктор Іванович, який займав посаду Член Ревізійної комісії , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -3 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

7. Рішення про обрання прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» та рішенням Наглядової ради товариства від 25.03.2020р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства від 25.03.2020р. Погаєв Олександр Костянтинович обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.

 Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років:Заступник Директора юридичного департаменту корпорації «Укрбудматеріали», Директор юридичного департаменту корпорації «Укрбудматеріали».

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

8. Рішення про обрання прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Славутський склозавод» та рішенням Наглядової ради товариства від 25.03.2020р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства від 25.03.2020р. Сальник Валерій Григорович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5.000003%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 291493.50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.

Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член корпорації «Укрбудматеріали»

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

9. Рішення про обрання прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» та рішенням Наглядової ради товариства від 25.03.2020р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства від 25.03.2020р. Гончарук Любомир Михайлович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5.000003 %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі291493.50  грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.

Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: президент ТОВ «Юридична компанія «Юріс Арбітріум»

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

10. Рішення про обрання прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» та рішенням Ревізійної комісії товариства від 25.03.2020р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів та Ревізійної комісії товариства від 25.03.2020р. Безух Анатолій Вікторович обрано на посаду Голова Ревізійної комісії . Володіє часткою в статутному капіталі емітента 49.845691%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2905937.00грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.

 Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Президент корпорації «Укрбудматеріали».

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

11. Рішення про обрання прийнято 25.03.2020р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод» та рішенням Ревізійної комісії товариства від 25.03.2020р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів  від 25.03.2020р. Лобоха Віктор Іванович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.

Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років:  Голова правління ПАТ «Укргеолбудм», голова корпорації»Укрбудматеріали»

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

12. Рішення про обрання прийнято 25.03.2207р. черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ »Славутський склозавод»  товариства від 25.03.2020р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів та Ревізійної комісії товариства від 25.03.2020р. Якуб’як Роман Ярославович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.004698 %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 562.50  грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.

Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова правління ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод», тимчасово безробітній

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

3.Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

2. Голова товариства ПАТ »Славутський склозавод»                                  І.С.Мигович