Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293522
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Дата, на яку складено інформацію: 16.05.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися