Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.08.2020 13:27:01
Дата здійснення дії: 18.08.2020
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Код за ЄДРПОУ:  00293522
Текст повідомлення: 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Відповідно до п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 зі змінами, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Славутський склозавод" повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента цінних паперів, а саме «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента». Факт несвоєчасного розкриття особливої інформації емітента цінних паперів було виявлено емітентом самостійно 18.08.2020 р.

Несвоєчасне розкриття вказаної інформації сталося з організаційно-технічних причин.

Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів буде здійснено шляхом:

  1. Розміщення на власному веб-сайті http://00293522.smida.goy.ua 18.08.2020 р.
  2. Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на веб-сайті https://stockmarket.gov.ua 18.08.2020 р.
  3. Подання до НКЦПФР.