Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.04.2019 12:22:01
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Код за ЄДРПОУ:  00293522
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство  «Славутський склозавод»»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів:   17 квітня 2019 р., м. Славута, Хмельницька область.

Підсумки голосування з питань порядку денного.

 

Всього зареєстровано 17430294 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

 

Питання 1: Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

 

Голосували:

ЗА  - 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 3-х  осіб, персонально:

Голова лічильної комісії – Герасимчук Т.А., члени комісії – Вакульчук А.П., Клімчук В.В..

 

Питання 2:  Обрання голови,та секретаря зборів .

 

Голосували:

ЗА  - 17430294  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано головою зборів Стрельчук В.М.., секретарем  - Кондратюк В.М.

 

  Питання 3 : Затвердження регламенту  та порядку проведення загальних зборів акціонерів .

 

Голосували:

ЗА  - 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.

 

Питання 4 :Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердження звіту.

 

Голосували:

ЗА  -17430294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт голови Правління  про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році - затверджено. Роботу Голови правління   визнано  задовільною.

 

Питання 5:  Звіт Наглядової ради . Затвердження звіту.

 

Голосували:

ЗА  -  17430294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Наглядової ради за 2018 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

 

Питання 6: Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

 

Голосували:

ЗА  -17430294  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПрАТ та баланс Товариства за 2018 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

 

Питання 7: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на 2019рік

 

Голосували:

ЗА  -17430294  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії - затверджені. Визначення основних напрямків діяльності на 2019рік –затверджено.

 

Питання 8: Затвердження порядку покриття збитків за 2018р.

 

Голосували:

ЗА  -  17430294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено порядок покриття збитків за 2018 рік.  за рахунок надходжень майбутніх періодів.

 

 

 

Голова лічильної комісії:     підпис (Герасимчук Т.А.)

 

Члени лічильної комісії:      підпис (Вакульчук А.П..)

 

                                             підпис ( Клімчук В.В.)