Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 24.07.2015
Дата публікації 27.11.2015 23:15:20
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293522;
1.4. Місцезнаходження емітента: 30000, Хмельницька обл.,,м.Славута,вул..Острозька,68
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03842) 2-63-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента:slavutasklo@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.00293522.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 24.07.2015р.
На підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» від 24.07.2015р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента( протокол №1/1 від 24.07.2015р.)
1. Рішення про припинення повноважень прийнято 24.07.2015р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» від 24.07.2015р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2015р. Посадова особа Миронович Артем Валерійович, який займав посаду Голова Наглядової ради , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято 24.07.2015р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» від 24.07.2015р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2015р. Посадова особа Терещенко Артур Станіславович, який займав посаду Член Наглядової ради , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято 24.07.2015р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» від 24.07.2015р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2015р. Посадова особа Яковенко Денис Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради , припинив повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 4.2080 %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 245320.25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді -5 років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4. Рішення про обрання прийнято 24.07.2015р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» та рішенням Наглядової ради товариства від 24.07.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства від 24.07.2015р. Погаєв Олександр Костянтинович обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.
Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора департаменту корпорації «Укрбудматеріали».
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

5. Рішення про обрання прийнято 24.07.2015р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» та рішенням Наглядової ради товариства від 24.07.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства від 24.07.2015р. Терещенко Артур Станіславович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.
Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директора ТОВ»ТЕККА-ПЛЮС»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

6. Рішення про обрання прийнято 24.07.2015р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ »Славутський склозавод» та рішенням Наглядової ради товариства від 24.07.2015р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства від 24.07.2015р. Яковенко Денис Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 4.2080 %.. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 245320.25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу на посаді -3 роки.
Інші посади,які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор департаменту корпорації «Укрбудматеріали»
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


3.Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова товариства ПАТ »Славутський склозавод» І.С.Мигович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна