Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.07.2017
Дата публікації 04.07.2017 18:42:18
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вулиця Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова Товариства. Тел: (03842)2-63-35
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство  «Славутський склозавод»»

позачергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів:   04 липня 2017 р., м. Славута, Хмельницька область.

Підсумки голосування з питань порядку денного.

 

Всього зареєстровано 17430294 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

 

Питання 1:  Обрання лічильної комісії Товариства.

 Голосували:

ЗА  -17430294  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 2-х  осіб, персонально:

Голова лічильної комісії - Герасимчук Т.А., член лічильної комісії - Луцик О.В.

 

Питання 2: Обрання голови та  секретаря  позачергових загальних зборів акціонерів товариства.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.

 Голосували:

ЗА  -17430294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 Обрано головою  зборів-  Стрельчук В.М.., секретаром  - Шевчук Г.П. Затверджено порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства.

   

Питання 3: Відміна рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів (Протокол№1 від 05.04.2017р.) про зміну типу Товариства, зміну найменування Товариства,затвердження нової редакції Статуту Товариства, про внесенняі змін до Положення про загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Правління Товариства, Ревізійну комісію Товариства.

 Голосували:

ЗА  -17430294(100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Відмінити  рішення, прийняті загальними зборами акціонерів (Протокол№1 від 05.04.2017р.) про зміну типу Товариства, зміну найменування Товариства,затвердження нової редакції Статуту Товариства, про внесенняі змін до Положення про загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Правління Товариства, Ревізійну комісію Товариства.

 

Питання 4: Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства

Голосували:

ЗА  - 17430294 (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено зміну  типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне Товариство;зміну найменування Товариства:

повне найменування Товариства:

  • українською мовою- з Публічне акціонерне товариство «Славутський склозавод» на Приватне акціонерне товариство «Славутський склозавод»;
  • російською мовою- з Публичное акционерное общество «Славутский стеклозавод» на Частное акционерное общество «Славутский стеклозавод»;
  • англійською мовою з «Slavuta Glass  Factory» Public joint stock company на «Slavuta Glass  Factory» PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY;

скорочене найменування Товариства:

 -українською мовою- з ПАТ «Славутський склозавод» на ПрАТ «Славутський склозавод»

   - російською мовою- з ПАО «Славутский стеклозавод» на ЧАО «Славутский стеклозавод».

- англійською мовою – з «Slavuta Glass  Factory» PJSC на «Slavuta Glass  Factory» PJSC.

 

Питання 5 :  Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Славутський склозавод». Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

ЗА- 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

  Затверджено Нову редакцію Статуту ПрАТ «Славутський склозавод». Доручено  голові Товариства ПАТ «Славутський склозавод» підписати Статут Товариства ПрАТ «Славутський склозавод» в новій редакції від імені його акціонерів та доручити з правом передоручення голові Правління здійснити необхідні дії пов*язані з Державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 

 

Питання 6: Затвердження Положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження особи на підписання положень.

Голосували:

ЗА- 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено Положення  Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.

Уповноважено голову Товариства на підписання даних положень.

 

Питання 7 :  Про відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради.

Голосували:

ЗА- 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 Припинено   повноваження Наглядової ради в складі Погаєв О.К., Терещенко А.С.. Яковенко Д.М.  Обрано  Наглядову раду в кількості 3-х осіб, персонально: Погаєв Олександр Костянтинович - голова Наглядової ради, Сальник Валерій Григорович, Гончарук Любомир Михайлович – члени Наглядової ради. Термін повноважень- 3 роки.

 Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом ПрАТ «Славутський склозавод».

 

Питання 8 : Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії товариства.

Голосували:

ЗА- 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 Припинено  повноваження ревізійної комісії у складі: ПрАТ “ТД «Укрбудматеріали» в особі Генерального директора Дмитрів Н.Й.,Якуб*яка Р.Я., ТОВ «Євразія Трейдінг» в особі Лобохи В.І.

 Обрано Ревізійну комісію в кількості 3-х осіб, персонально: Безух Анатолій Вікторович, Лобоха Василь Іванович, Якуб*як Роман Ярославович. Термін повноважень -3 роки. Порядок роботи та відповідальність членів Ревізійної комісії визначаються Статутом ПрАТ “Славутський склозавод».

 

 

 Питання 9 : Про відкликання голови Товариства.

 Голосували:

ЗА- 17430294   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

 Припинено   повноваження голови Товариства ПАТ «Славутський склозавод» .

 Згідно Положення про Правління ПрАТ «Славутський склозавод» члени Правління , в тому числі голова Правління, обираються Наглядовою  радою.

 

 

 

 

Голова лічильної комісії:     підпис ( Герасимчук Т.А.)

 

Члени лічильної комісії:      підпис ( Луцик О.В.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Товариства Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.07.2017
(дата)