Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2018
Дата публікації 11.04.2018 15:03:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000 Хмельницька обл.,м.Славута,вул.Острозька,68
Керівник* Мигович Ірина Станіславівна - Голова правління. Тел: (03842)70333
E-mail* cklozavod@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство  «Славутський склозавод»»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів:   11 квітня 2018 р., м. Славута, Хмельницька область.

Підсумки голосування з питань порядку денного.

 

Всього зареєстровано 18596268 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

 

Питання 1: Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

 

Голосували:

ЗА  -  18596268  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 3-х  осіб, персонально:

Голова лічильної комісії – Герасимчук Т.А., члени комісії – Вакульчук А.П., Мельник В.О..

 

Питання 2:  Обрання голови,та секретаря зборів .

 

Голосували:

ЗА  - 18596268   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано головою зборів Стрельчук В.М.., секретарем  - Шевчук Г.П.

 

  Питання 3 : Затвердження регламенту  та порядку проведення загальних зборів акціонерів .

 

Голосували:

ЗА  - 18596268   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.

 

Питання 4 :Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році. Затвердження звіту.

 

Голосували:

ЗА  - 18596268   (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт голови Правління  про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році - затверджено. Роботу Голови правління   визнано  задовільною.

 

Питання 5:  Звіт Наглядової ради . Затвердження звіту.

 

Голосували:

ЗА  - 18596268  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.

 

Питання 6: Звіт Ревізійної комісії . Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.

 

Голосували:

ЗА  -18596268  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Звіт, висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності ПрАТ та баланс Товариства за 2017 рік - затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

 

Питання 7: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних напрямків діяльності на 2018рік

 

Голосували:

ЗА  -18596268  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Товариства та Ревізійної комісії - затверджені. Визначення основних напрямків діяльності на 2018рік –затвердженіо.

 

Питання 8: Затвердження порядку покриття збитків за 2017р.

 

Голосували:

ЗА  - 18596268  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено порядок покриття збитків за 2017 рік.  за рахунок надходжень майбутніх періодів.

 

Питання 9: Розгляд висновків зовнішного аудиту за 2017рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Голосували:

ЗА  - 18596268  (100%) ,   ПРОТИ  - 0 (0%) ,   УТРИМАЛИСЬ  -  (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено висновки зовнішного аудиту за 2017рік. та заходи за результатами його розгляду.

 

 

Голова лічильної комісії:     підпис (Герасимчук Т.А.)

 

Члени лічильної комісії:      підпис (Вакульчук А.П..)

 

                                             підпис ( Мельник В.О.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мигович Ірина Станіславівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.04.2018
(дата)