Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.06.2008
Дата публікації 27.06.2008 16:30:04
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Славутський склозавод"
Юридична адреса* 30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Кірова, б.68
Керівник* Видойник Галина Іванівна - Голова правління. Тел: 0384222990
E-mail* ssz@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента ЗАТ “Славутський склозавод”
2. Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 30000, Хмельницька обл., м.Славута, в.Кірова, б.68
4. Код ЄДРПОУ 00293522
5. Міжміський код та телефон, факс (03842) 2-63-35, 2-29-90
6. Електронна адреса ssz@atrep.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет відсутня
8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб.
Текст повідомлення
Звільнення та призначення відбулось згідно рішень загальних зборів акціонерів від 10.06.08р. згідно поданих заяв. Призначені посадові особи терміном на п”ять років згідно Статуту до переобрання. Призначені та звільнені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
1. Звільнений голова ревізійної комісії Якоб”як Роман Ярославович (паспорт СС №044527 від 12.09.96р. Коломийським РВУМВС України в Івано-Франківській обл.), володіє часткою в СК – 0,0096%. На посаді голови ревізійної комісії перебував 3,5 років.
2. Обрана голова ревізійної комісії Дмитрів Наталія Йосипівна (паспорт СС №575556 від 30.06.98р. Івано-Франківським МВ УМВС України в Івано-Франківській обл.), володіє часткою в СК – 0%. На дату призначення обіймає посаду голови АТЗТ Торговий Дім “Укрбудматеріали”
3. Звільнений член правління Мигович Ірина Станіславівна (паспорт МС №213795 від 02.12.97р. Бережанським РВ УМВС України в Тернопільській обл.), володіє часткою в СК – 0%. На посаді члена правління перебувала два роки.
4. Призначена член правління Ліскова Раїса Іванівна (паспорт НА №337796 від 22.04.97р. Славутським МВ УМВС України в Хмельницькійй обл.), володіє часткою в СК – 0%. На дату призначення обіймає посаду майстра дільници декорування.
5. Звільнений член наглядової ради Лобоха Віктор Іванович (паспорт СО №238516 від 19.10.99р. Мінським РУ ВУ МВС України м.Київа), володіє часткою в СК – 0%. На посаді члена наглядової ради перебував 3,5 років .
6. Звільнена член наглядової ради Мельничук Тетяна Ярославівна (паспорт КР №295896 від 13.03.98р. Ленінським РВ УМВС України м.Київа), володіє часткою в СК – 0,026%. На посаді члена наглядової ради перебувала 3,5 років.
7. Призначений член наглядової ради Безух Анатолій Вікторович (паспорт СН №157077 від 04.04.96р. Мінським РУ ВУ МВС України м.Київа), володіє часткою в СК – 49,0%. На дату призначення обіймає посаду президента корпорації “Укрбудматеріали”.
8. Призначена член наглядової ради Назарчук Валерія Миколаївна (паспорт ЕА №467697 від 03.07.98р. Кіровоградським РВ УМВС України м.Київа), володіє часткою в СК – 5,0%. На дату призначення обіймає посаду генерального директора ТОВ “Славута-Трейдинг”.
9. Призначена наказом №76 від 26.06.2007 року головним бухгалтером Ополонець Ольга Іванівна (паспорт НВ №161132 від 15.07.02р. Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій обл.), володіє часткою в СК – 0%.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління Видойник Галина Іванівна.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Видойник Галина Іванівна